Våran arbetsmiljöpolicy är mycket viktig för alla våra medarbetare.
Entreprenörsgruppen i Bromma AB ska lägga stor vikt vid att alla våra medarbetare har en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Våra mål uppnås genom att:
•arbetskläder och skyddsutrustning av kvalité och hög standard
•använda produkter och metoder som är arbetsmiljövänliga
•skapa en bra trivsel och gemenskap
•satsa på personlig utveckling och kompetenshöjning – våra arbetare ska ha en möjlighet att utbilda sig
•skapa en stressfri arbetsplats
•bemöta alla medarbetare med respekt och följa samtliga policys