Vi för principer och rutiner i vårt kvalitetsarbete.
Entreprenörsgruppen i Bromma AB ska alltid sträva efter att leverera marknaden bästa kvalitet.
Det gör vi genom:
•stor yrkesskicklighet
•ansvarstänk
•genomtänkta samarbetsformer och rutiner – strukturerade arbetssätt och rutiner samt uppföljning av dessa
•noggrann planering
•lyhördhet och en öppen dialog – lyhörda och informativa till berörda parter i projekten
•hög servicenivå – anpassa oss till våra kunders förutsättningar och önskemål
•säkra leveranser