Entreprenörsgruppen i Bromma AB miljöpolicy är tydliga.
Vi strävar efter att vara ett grönt miljömedvetet företag.

Våra miljö krav och mål:
•källsorterar allt avfall och återvinna material
•välja miljövänliga produkter om det alternativet finns
•planerar transporter och välja lokala leverantörer
•följer de lagar, förordningar och krav som finns inom miljöområdet
•jobba med nya material och teknik för att maximera energisparande för kunden och minimera miljöpåverkan under arbetets gång
•alla företagets nya bilar skall vara miljöfordon och köras på miljöbränsle