Vill du slippa dyra kostnader för onödigt underhåll?
Välj billigt stambyte i Stockholm med oss istället

Inget varar för evigt. Vattenledningar, avloppsrör, värme- och elinstallationer i byggnader har en begränsad livslängd. När den har passerat är det inte längre ekonomiskt försvarbart att fortsätta med underhåll. Höj värdet på byggnaden och välj en billigare lösning istället – vi hjälper dig med stambyte i Bromma, Sundbyberg och Stockholm.

Vi utför alla typer av stambyten i Stockholm för både stora och små föreningar:
•Rivning
•Mur & puts
•Golvuppbyggnad med betong & Spackel
•Snickeri, tätskikt & plattsättning.

Ett billigt stambyte där allt är med

Ni får en detaljerad offert och tidsplan på hela renoveringen som innefattar: Rivning, underarbete, produkter och installation. Dessutom har ni en och samma projektledare att vända er till under hela processen.

Innan, under och efter

Förarbetet består både av en juridisk och byggnadsteknisk bit. Den juridiska får vi hjälp av en byggnadskonsult och det byggnadstekniska sköts på ett fackmannamässigt sätt.

Vi dokumenterar alltid hela projektet i detalj steg för steg från intäckning av väggar och golv, till byggstädning efter avslutad etapp.

Besiktning utförs sedan av oberoende besiktningsman. Självklart rättar vi till de fel som det finns anmärkningar på.

Vänta inte för länge. Kontakta oss för ett billigt stambyte i Bromma och Sundbyberg.