Entreprenörsgruppen i Bromma AB medarbetare ska följa trafiksäkerhetspolicyn och uppträda som en förebild i trafiken.

Våra medarbetare ska följa dessa punkter:
•behörighet och hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt framför fordon i tjänsten
•alltid använda bilbälte
•alltid följa gällande hastighetsbegränsningar
•vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen
•utvilade samt ta pauser om det behövs för att trafiksäkert framföra ett fordon
•genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken
•lasta rätt enligt gällande förordningar – överlast och lastning på fel sätt får aldrig förekomma
•säkra lasten enligt gällande förordningar
•rapportera alla tillbud och olyckor omgående